phòng ngủ ngọc anh

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Giường tủ phòng ngủ MODEL LMJ_II 3001

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp.

  Màu sắc: trắng nâu

  Kích thước:

  Giường: 2,2m x 1,7m x 1m

  Giường: 2,2m x 2m x 1m

  Tab: 0,5m x 0,4m x 0,5m

  Bàn Trang điểm: 0,9m x 0,4m x 1,5m

  Tủ áo: 2m x 0,6m x 2,2m

  Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_ MODEL LMJ_II 3001 :

  1.Giường

  2.TAB

  3.Bàn trang điểm

  4. Tủ áo

  Giao hàng miễn phí tại TP.HCM.

  Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất.

  Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7.

  Bảo hành: 12 tháng.

  0707.054.045
 • Giường tủ phòng ngủ MODEL H90BA

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp.

  Màu sắc: trắng xanh dương

  Kích thước:

  Giường: 2,2m x 1,7m x 0,9m

  Giường: 2,2m x 2m x 0,9m

  Tab: 0,5m x 0,4m x 0,5m

  Bàn Trang điểm: 0,8m x 0,4m x 1,5m

  Tủ áo: 1,8m x 0,6m x 2,2m

  Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_ MODEL H90BA

  1.Giường

  2.TAB

  3.Bàn trang điểm

  4. Tủ áo

  Giao hàng miễn phí tại TP.HCM.

  Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất.

  Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7.

  Bảo hành: 12 tháng.

  0707.054.045
 • Giường tủ phòng ngủ MODEL H225

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp. Màu sắc: trắng đỏ Kích thước: Giường: 2,2m x 1,6m x 1m Giường: 2,2m x 1,8m x 1m Tab: 0,5m x 0,4m x 0,5m Bàn Trang điểm: 0,6m x 0,4m x 1,5m Tủ áo: 1,6m x 0,6m x 2,2m Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_ MODEL H225 : 1.Giường 2.TAB 3.Bàn trang điểm 4. Tủ áo Giao hàng miễn phí tại TP.HCM. Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất. Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7. Bảo hành: 12 tháng.
  0707.054.045
 • Giường tủ phòng ngủ MODEL H223

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp. Màu sắc: trắng pha kem Kích thước: Giường: 2,2m x 1,7m x 1m Giường: 2,2m x 2m x 1m Tab: 0,5m x 0,4m x 0,5m Bàn Trang điểm: 1m x 0,4m x 1,4m Tủ áo: 1,6m x 0,6m x 2,2m Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_ MODEL H223: 1.Giường 2.TAB 3.Bàn trang điểm 4. Tủ áo Giao hàng miễn phí tại TP.HCM. Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất. Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7. Bảo hành: 12 tháng.
  0707.054.045
 • Giường tủ phòng ngủ MODEL 217

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp. Màu sắc: trắng tím Kích thước: Giường: 2,2m x 1,6m x 1m Giường: 2,2m x 1,9m x 1m Tab: 0,5m x 0,4m x 0,5m Bàn Trang điểm: 1m x 1,5m x 0,5m Tủ áo: 2m x 0,6m x 2,2m Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_ MODEL 217: 1.Giường 2.TAB 3.Bàn trang điểm 4. Tủ áo Giao hàng miễn phí tại TP.HCM. Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất. Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7. Bảo hành: 12 tháng.
  0707.054.045
 • Giường tủ phòng ngủ MODEL 216

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp.

  Màu sắc: trắng kem

  Kích thước:

  Giường: 2,2m x 1,7m x 1m

  Giường: 2,2m x 2m x 1m

  Tab: 0,5m x 0,4m x 0,5m

  Bàn Trang điểm: 1m x 1,5m x 0,5

  Tủ áo: 2m x 0,6m x 2,2m

  Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_ MODEL 216:

  1.Giường

  2.TAB

  3.Bàn trang điểm

  4. Tủ áo

  Giao hàng miễn phí tại TP.HCM.

  Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất.

  Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7.

  Bảo hành: 12 tháng.

  0707.054.045
 • Giường tủ phòng ngủ MODEL 201

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp.

  Màu sắc: trắng

  Kích thước:

  Giường: 2,2m x 1,6m x 1m

  Giường: 2,2m x 2m x 1m

  Tab: 0,5m x 0,4m x 0,5m

  Bàn Trang điểm: 1m x 1,8m x 0,5m x 1,5m

  Tủ áo: 2m x 0,6m x 2,2 m

  Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_ MODEL 201

  1.Giường

  2.TAB

  3.Bàn trang điểm

  4. Tủ áo

  Giao hàng miễn phí tại TP.HCM.

  Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất.

  Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7.

  Bảo hành: 12 tháng.

  0707.054.045
 • Giường tủ phòng ngủ CPL_13A12

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp. Màu sắc: trắng Kích thước: Giường 13A12: 2m x 2,1 m x 1,2m Tab 13B01: 0,5m x 0,4m x 0,5m Bàn Trang điểm 13C01: 0,9m x 0,4m x 1,5m Tủ áo 13D25: 2,4m x 0,6m x 2,2 m Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_13A12 1.Giường 2.TAB 3.Bàn trang điểm 4. Tủ áo Giao hàng miễn phí tại TP.HCM. Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất. Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7. Bảo hành: 12 tháng.
  0707.054.045
 • Giường tủ CPL_13A23

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp. Màu sắc: trắng Kích thước: Giường 13A23: 2 m x 2,2m x 1,2m Tab 15B01: 0,5m x 0,4m x 0,5m Bàn Trang điểm 13C15: 1m x 0,4m x 1,5m Tủ áo 13D12: 1,8m x 0.6m x 2,4m Trọn bộ sản phẩm Giường tủ phòng ngủ CPL_13A23 15B01 13C15 13D12 1.Giường 2.TAB 3.Bàn trang điểm 4. Tủ áo Giao hàng miễn phí tại TP.HCM. Đổi trả sản phẩm lỗi do nhà sản xuất. Hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7. Bảo hành: 12 tháng.
  0707.054.045Cảm Nhận Khách Hàng